Expresverzending Wacht minder, speel meer

ALGEME VOORWAARDEN

 

Lees deze algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken.

Website Hulp

Deze pagina beschrijft onze wettelijke bepalingen en voorwaarden. Wellicht vindt u het nuttig om de hulp pagina van onze website te bezoeken waar u veel nuttige informatie kan vinden over het leveren, retourneren, bestellen en nuttige informatie over onze veelgestelde vragen.

Informatie over Net World Sports Ltd

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Net World Sports Ltd. Net World Sports Ltd is een bedrijf dat is geregistreerd in Engeland en Wales (nummer 06899671). Geregistreerd adres is Net World Sports Ltd, Bryn Lane, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UT. Ons geregistreerd btw-nummer is 946544201. Net World Sports Ltd bestaat uit Net World Sports, FORZA, FORB, Vermont, FORTRESS, RapidFire, METIS, CosySpa, Harrier, Aquatec, PINPOINT, ATLAS, TITAN, VICI, StadiumMax & FORAGER.

Tenzij anders vermeld, verwijst elke vermelding van de termen „wij” en „ons” op deze Website naar Net World Sports Ltd. Dit omvat de algemene voorwaarden van de Website.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact. Alle oproepen worden in rekening gebracht volgens het geldende standaardtarief. Hou er rekening mee dat oproepen kunnen worden opgenomen voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden.

Algemene voorwaarden van de website

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website van Net World Sports Ltd networldsports.nl of networldsports.be (die de „Website” wordt genoemd) en op alle producten die u koopt bij Net World Sports Ltd. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht hoe u de Website bezoekt. U moet deze Algemene voorwaarden aandachtig lezen voordat u doorgaat met uw gebruik van de website, en we raden u aan een kopie te bewaren voor toekomstige referentie. Door het bezoeken van, browsen, gebruiken, registreren of een bestelling plaatsen op de Website, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden volledig heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord bent gegaan. Als u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden in hun geheel, ga dan niet verder met het gebruik van deze Website.

Alle juridische kennisgevingen op deze Website met betrekking tot uw gebruik van de Website, samen met alle van toepassing zijnde Algemene voorwaarden en ons privacy- en cookiebeleid, zijn van toepassing op uw gebruik van deze Website.

Onze rechten

We behouden ons het recht voor om:

 • deze Website (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen of te annuleren, tijdelijk of permanent, en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij tengevolge enige wijziging of annulatie van de Website; en / of
 • de voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en uw voortdurende gebruik van de Website (of een deel daarvan) na een dergelijke wijziging wordt geacht uw aanvaarding van een dergelijke wijziging te zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met enige wijziging van de Voorwaarden, stop dan onmiddellijk het gebruik van de Website.

 

Uw gebruik van deze Website

U mag deze Website alleen gebruiken voor legale doeleinden en u gebruikt de Website niet op een manier die inbreuk maakt op de rechten van iemand anders of een andere gebruiker beperkt of afremt in het gebruik van deze Website.

U mag geen de webpagina's of materialen op de Website, of de computercodes of elementen die de Website bevatten, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, kopiëren, reproduceren, afremmen, framen, opnieuw publiceren, downloaden, afdrukken, posten, distribueren, opnieuw posten, uitzenden, opnemen, verzenden, bewerken, communiceren aan het publiek, linken naar op welke manier dan ook of deze koppelen of verspreiden anders dan voor uw eigen persoonlijk gebruik. U mag de inhoud van de Website voor geen enkele commerciële doeleinden gebruiken.

Eigendom van Rechten

Alle rechten, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op en verbonden aan deze website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Net World Sports Ltd.

Uw gebruik van de Website en de inhoud ervan geeft u geen enkel recht met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden, op de Website of de inhoud ervan.

Door informatie (anders dan uw persoonlijke gegevens), tekst, foto's, grafische afbeeldingen of andere inhoud op de Website te plaatsen, bevestigt u dat u het gebruiksrecht heeft en ons het recht gegeven heeft om het ingezonden materiaal naar eigen inzicht (met of zonder accreditatie) in alle media, inclusief, zonder enige beperking te bewerken, kopiëren, reproduceren, vrijgeven, plaatsen en verwijderen van de Website.

U stemt er verder mee in al deze documenten en alle dergelijke handelingen en zaken uit te voeren die wij redelijkerwijs nodig hebben om ons rechten te verlenen en om af te zien van enige morele rechten die u in of via de Website verkrijgt.

Richtlijnen voor Productrecensies en Vragen en Antwoorden

Gelieve onderstaande informatie te lezen en te begrijpen voordat u een productrecensie plaatst of andere door gebruikers gegenereerde inhoud op onze Website of sociale mediasites.

Eigendom van Inzendingen

Afgezien van persoonlijke gegevens (die onderhevig zijn aan ons privacy- en cookiebeleid) worden alle opmerkingen, feedback, suggesties, vragen, ideeën, afbeeldingen, product- of marketingideeën en alle andere inzendingen die op of via de Website worden aangeboden of aangeboden aan Net World Sports Ltd. Website of sociale mediasites eigendom van Net World Sports Ltd van zodra ze zijn ingediend (voortaan bekend als Inzendingen). U moet zich houden aan de inhoudsnormen die in deze voorwaarden zijn uiteengezet. U moet eigenaar zijn van of het recht hebben om deze Inzendingen te gebruiken en zij zullen deze normen en richtlijnen naleven.

Sociale netwerksites

Deze websitevoorwaarden zijn ook van toepassing op alle Inzendingen naar de websites van derde partijen die verbonden zijn met Net World Sports Ltd zoals onze Facebook pagina, Twitter, Instagram, YouTube of een andere sociale netwerksite. Alle opmerkingen, afbeeldingen, video's en ander materiaal dat op een sociale netwerksite van een derde partij wordt geplaatst, weerspiegelt niet noodzakelijk de meningen of opvattingen van Net World Sports Ltd of haar werknemers en Net World Sports Ltd is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. In elk geval moet al het materiaal dat op een socialenetwerksite van een derde partij wordt geplaatst, voldoen aan deze websitevoorwaarden en, indien van toepassing, de Voorwaarden van de sociale netwerksites van derden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Een openbaarmaking, bericht of aanbod van eventuele Inzendingen en uw instemming met deze Websitevoorwaarden houden een overdracht in aan Net World Sports Ltd van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Inzendingen. Wanneer u materiaal naar onze site uploadt, waar mogelijk, of Inzendingen indient op een Net World Sports Ltd gerelateerde website of pagina van derden, moet u akkoord gaan met de onderstaande inhoudsnormen en deze websitevoorwaarden. Advertenties van derden op Net World Sports Ltd-pagina's van socialenetwerksites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Net World Sports Ltd en worden niet door Ons onderschreven. Alle rechten, inclusief auteursrechten op de websites van Net World Sports Ltd, zijn het eigendom van of worden in licentie gegeven aan Net World Sports Ltd. Elk gebruik van Net World Sports Ltd sociale netwerkpagina's of de inhoud ervan, inclusief het kopiëren of opslaan ervan, geheel of gedeeltelijk, anders dan voor uw eigen persoonlijk gebruik, is verboden zonder de schriftelijke toestemming van Net World Sports Ltd. Door een Inzending op te sturen, bevestigt u dat de Inzending de uwe is, dat u het recht heeft om de inhoud in te dienen en dat deze geen inbreuk maakt op het materiaal, handelsmerken of intellectuele eigendom van anderen.

Vertrouwelijkheid

Materiaal dat u uploadt naar onze Website, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd en we hebben het recht om materiaal in de Inzendingen voor welk doel dan ook te gebruiken, kopiëren, distribueren en aan derden bekend te maken. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat materiaal dat door u op de website is geplaatst of geüpload of een Net World Sports Ltd gerelateerde socialenetwerksite van derden een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy bevat. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of juistheid van materialen die door u of enige andere gebruiker van onze Website worden geplaatst. We hebben het recht om Inzendingen die u op onze website plaatst te verwijderen als, naar onze mening, dergelijke Inzending niet voldoet aan de onderstaande inhoudsnormen.

Regels voor Inzendingen

Door een Inzending in te dienen, bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar. Leveranciers of fabrikanten komen niet in aanmerking voor het plaatsen van een inzending.

Wees alstublieft beleefd en schrijf alleen in het Engels. Als u een onmiddellijke reactie van ons wenst of een opmerking over onze service heeft, neem dan direct contact met ons op voor een snellere reactie.

Inzendingen mogen het volgende niet bevatten:

 • beledigend, aanstootgevend of anderszins ongepast taalgebruik
 • heiligenschennis, godslastering, hatelijk, racistisch, seksueel expliciet, seksueel gratuite of discriminerende opmerkingen of inhoud die kan worden beschouwd als intimidatie, misbruik of bedreigingen tegenover de persoonlijke veiligheid of eigendommen van anderen
 • opmerkingen over andere recensenten of bloggers
 • herhaalde berichten met strafrechtelijke beschuldigingen, valse, lasterlijke of misleidende verklaringen
 • materiaal waarin anderen nagebootst worden of persoonlijke informatie over wie dan ook, inclusief uzelf, zoals telefoonnummers, postadressen of creditcardnummers
 • spam of advertenties
 • merknamen of handelsmerken van derden
 • HTML-code, computerscript of website-URL's
 • beschikbaarheid, prijzen, promoties of alternatieve bestel- of leveringsinformatie
 • informatie over leveranciers of fabrikanten van Net World Sports Ltd
 • een niet-onderbouwde verklaring dat het product een ander effect heeft dan waarvoor het is aangegeven
 • verwijzingen naar seizoensproducten die niet langer relevant zijn
 • verwijzingen naar andere producten dan het product waarop de inzending betrekking heeft

 

Net World Sports Ltd behoudt zich het recht voor om de Inzending niet te publiceren of te verwijderen, geen passende actie te ondernemen indien dit nodig wordt geacht of beoordelingen te verwijderen die niet voldoen aan de bovenstaande regels.

Neem contact met ons op als u Inzendingen ziet die niet voldoen aan onze regels.

Nauwkeurigheid van inhoud

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, wijst Net World Sports Ltd alle verklaringen en garanties, expliciet of impliciet, af dat de inhoud of informatie weergegeven op of op deze Website correct is, volledig en up-to-date is en geen inbreuk maakt op de rechten van gelijke welke derde partij.

De opvattingen uitgedrukt in de door gebruikers gegenereerde inhoud zijn de meningen van die gebruikers en vertegenwoordigen niet de opvattingen, meningen, overtuigingen of waarden van Net World Sports Ltd, of van zijn werknemers of één van zijn verwante submerken.

Schade aan uw computer of ander toestel 

Net World Sports Ltd doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat deze Website vrij is van virussen en andere kwaadaardige of schadelijke inhoud. We kunnen echter niet garanderen dat uw gebruik van deze Website (inclusief alle inhoud daarop of een website die via deze site toegankelijk is) geen schade aan uw computer of ander toestel veroorzaakt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste software en apparatuur (inclusief antivirussoftware) beschikt om de Website veilig te gebruiken en om ervoor te zorgen dat u alles uitschakelt dat uw computer of ander toestel kan beschadigen of schaden. Behalve indien vereist door toepasselijke wetgeving, kan Net World Sports Ltd niet aansprakelijk worden gehouden jegens een persoon voor enig verlies of enige schade die zij lijden als gevolg van virussen of andere kwaadaardige of schadelijke inhoud waartoe zij toegang hebben via of door de Website.

Links naar andere websites

We hebben externe links op deze Website geplaatst naar andere websites waarvan we denken dat u deze wenst te bezoeken, bijvoorbeeld links naar YouTube-video's die de montage van producten laten zien. We hebben geen kennis van deze websites en hebben geen controle over de inhoud ervan. Behalve indien vereist door de toepasselijke wetgeving, kan Net World Sports Ltd geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot het gebruik van deze websites.

Aanbevelingen

Wanneer u onze website gebruikt, ziet u dat we u aanbevelingen aanbieden, producten laten zien waarvan we denken dat u die nuttig vindt en die u misschien zou kunnen missen als u op de site surft. Deze zijn gebaseerd op vorige aankopen, hoog gerankte verkopen, beoordelingen en recent bekeken producten. Wij kijken naar uw interesses en stellen nieuwe producten voor die u misschien nuttig vindt; daarnaast vergelijken we uw interesses en koopgedrag met de interesses en gewoonten van andere klanten om u relevante producten te kunnen aanbieden.

U kan wijzigingen zien in Uw aanbevelingen wanneer u een aankoop doet en rondkijkt op de site. Misschien wilt u producten toevoegen die u interesseren aan uw verlanglijstje voor toekomstig gebruik.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze aanbevelingen aansluiten bij het klantentraject dat u volgt op de Net World Sports Ltd-website. Details van de producten die we aanbevelen - zoals de prijs - zijn correct op het moment dat de aanbevelingen oorspronkelijk aan u wordt gedaan, maar kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Privacy en cookies

Wij behandelen al uw Persoonlijke gegevens als vertrouwelijk (hoewel we ons het recht behouden om deze informatie in de omstandigheden zoals hieronder uiteengezet bekend te maken). We bewaren de gegevens op een beveiligde server en we zullen volledig voldoen aan de van toepassing zijnde Bescherming Persoonsgegevens en de consumentenwetgeving in de VK.

 • Wanneer u op deze website winkelt, zullen wij u vragen om persoonlijke gegevens in te voeren en te verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, factuuradres, leveringsadres, telefoonnummer, productvoorkeur en een wachtwoord.
 • We kunnen ook, en eveneens onze externe aanbieders van advertenties en inhoud informatie verzamelen over uw locatie op internet (bijv. De URL waar u vandaan kwam, IP-adres, domeintypes zoals co.uk en .com), uw browser type, het land en de telefoonregio waar uw computer zich bevindt, de pagina's van onze website die werden bekeken tijdens uw bezoek, de advertenties waarop u klikte en alle zoektermen die u op onze website heeft ingevoerd (dit wordt geclassificeerd als „Gebruikersinformatie”).
 • Wij verzamelen deze informatie, zelfs indien u zich niet bij ons registreert. U kan uw browser echter zo instellen dat cookies geweigerd worden, hoe u dat kan doen, vindt u in ons cookiebeleid hier.
 • U dient zich ervan bewust te zijn dat deze site wordt gemonitord en mogelijk informatie over uw bezoek vastlegt die ons kan helpen de kwaliteit van onze service te verbeteren, of kan worden gebruikt om u Net World Sports Ltd-producten aan te bieden die relevant gebleken zijn uit uw browsergeschiedenis tijdens bezoeken aan andere websites. Raadpleeg ons Cookiebeleid hier voor meer informatie.

 

Wij bevestigen dat alle Persoonlijke informatie die u ons verstrekt (of die beschikbaar is in openbare registers) en alle Gebruikersinformatie waarmee wij u kunnen identificeren, wordt bewaard in overeenstemming met de registratie bij de Gegevenscommissaris. We zullen uw gegevens alleen gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Verwerken van uw bestellingen
 • Voor statistische of onderzoeksdoeleinden om deze Website en zijn diensten aan u te verbeteren
 • Om de inhoud van websites en advertenties aan te passen
 • Deze website te beheren
 • Om contact met u op te nemen over het plaatsen van een beoordeling van een product nadat uw bestelling is voltooid
 • Als u daarmee instemt, om u te informeren over producten of speciale aanbiedingen die voor u van belang kunnen zijn
 • U stemt ermee in dat u er geen bezwaar tegen heeft dat wij u telefonisch, per sms, e-mail of schriftelijk benaderen voor één van de bovenstaande doeleinden en u bevestigt dat u geen van de bovenstaande zaken als een inbreuk op enige van uw rechten ervaart
 • Wanneer u een winkelaccount aanmaakt terwijl u online bestelt, krijgt u de mogelijkheid om informatie van Net World Sports Ltd per e-mail, telefoon of sms te ontvangen over producten, promoties of speciale aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn
 • Als u voor dergelijke doeleinden niet benaderd wilt worden, moet u ervoor zorgen dat u het juiste vakje aanvinkt tijdens het registratieproces. U kunt uw registratie op elk gewenst moment opzeggen. Meld aan in uw account om uw marketingvoorkeuren bij te werken of klik op het vak Registratie op één van onze marketing-e-mails.
 • Uw persoonlijke gegevens kunnen bekend worden gemaakt aan gerenommeerde derde partijen die u zullen helpen bij het verwerken van uw bestelling. Net World Sports Ltd eist van al deze derde partijen dat uw persoonlijke gegevens volledig vertrouwelijk worden behandeld en zij volledig de Britse Gegevensbeschermings- en consumentenwetgeving naleven. We zullen uw persoonlijke gegevens niet vrijgeven aan bedrijven buiten Net World Sports Ltd voor hun marketingdoeleinden.
 • U dient zich ervan bewust te zijn dat als wij door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie worden verzocht om vermoedelijke illegale activiteiten.
 • Te onderzoeken en om uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie te verstrekken, wij het recht hebben om dit te doen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de persoonlijke gegevens die we verzamelen.

Bij deelname aan één van onze wedstrijden of prijstrekkingen, geeft u uw naam, e-mailadres en postadres op. Als u wint, sturen we de prijs naar het ingevoerde adres en stellen we u per e-mail hiervan op de hoogte. Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of prijstrekking, wordt u gevraagd of u zich wilt aanmelden voor onze e-maillijst om een kennisgeving van promoties, specials en nieuwe toevoegingen aan de website te ontvangen. U kan zich op elk gewenst moment afmelden voor e-maillijsten via de link in e-mails of door contact met ons op te nemen.

We gebruiken cookies om uw huidige shopping-sessie bij te houden om uw ervaring te personaliseren en om uw winkelmandje op elk gewenst moment op te halen; als u geen cookies accepteert, kan u deze website niet gebruiken om te winkelen, alleen om te browsen en voor research. Raadpleeg ons Cookiebeleid hier voor meer informatie.

We gebruiken eveneens cookies om op andere websites naar u te adverteren. Dit type advertenties is bedoeld om u een selectie van producten te bieden op basis van wat u op een website van Net World Sports Ltd heeft bekeken en die aan u worden getoond wanneer u andere geselecteerde websites bezoekt. De advertenties kunnen alternatieve stijlen en kleuren benadrukken, evenals producten uit andere categorieën die we relevant vinden op basis van uw browsegeschiedenis. De technologie achter deze advertenties is gebaseerd op cookies. Als u zich wil afmelden voor cookies, gaat u naar de website; Network Advertising Initiative website (deze opent in een nieuw venster - houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van externe websites).

Do not track (DNT) is een functie die wordt aangeboden door sommige browsers, waarbij sommige nieuwere browsers dit standaard aanbieden. Als u dit inschakelt, verzendt het een signaal naar websites om te verzoeken dat uw browsen niet wordt bijgehouden, bijvoorbeeld door derde partijen adverteerders of sociale netwerken of analysebedrijven. U kan zich afmelden voor tracking en analyse op deze website door uw instellingen in onze Informatie over Website Cookies te wijzigen.

Op dit moment bestaat er geen uniforme en vastgestelde standaard om te bepalen hoe DNT-aanvragen moeten worden beheerd, dus onze website reageert momenteel niet op verzoeken van DNT. Totdat die standaard is vastgesteld, zullen we doorgaan met het beoordelen van DNT en andere nieuwe technologieën, maar zullen we niet reageren op verzoeken van DNT.

Hier vindt u een volledige en uitgebreide kopie van ons Cookiebeleid.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden („General Terms and Conditions of Sale”) zijn van toepassing op elke bestelling die u plaatst via networldsports.nl of networldsports.be.

Aankopen op de website

Met betrekking tot bestellingen die via de Website worden geplaatst, zijn deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing, ongeacht hoe u de Website bezoekt, inclusief via alle technologieën of apparaten waarmee Net World Sports Ltd de Website aan u ter beschikking wordt gesteld. U dient deze Algemene Verkoopvoorwaarden zorgvuldig te lezen. Door een bestelling via de Website te plaatsen, bevestigt u dat u deze Algemene Verkoopvoorwaarden volledig hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel, dient u geen producten of diensten via de website te bestellen.

Hieronder vindt u informatie over:

Een account openen en een bestelling plaatsen

Aanvaarden van uw bestelling

Betaling

Levering en Ophalen

Wijzigingen in uw bestelling

Recht tot annulering

Retourbeleid

Product- en servicebeschrijving

Productgaranties

Kortingscodes

Aansprakelijkheid

Een account openen en een bestelling plaatsen

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, kan u een wachtwoord instellen zodat u de volgende keer als u bij ons winkelt sneller kan afrekenen.

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt.

U bevestigt dat alle informatie en gegevens die u aan ons heeft verstrekt (inclusief bij registratie), in alle opzichten en te allen tijde waar, nauwkeurig en actueel zijn. U kan uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken of corrigeren door naar uw account te gaan of door contact met ons op te nemen en wij ze voor u kunnen updaten.

Wanneer u een account aanmaakt, kunnen wij u voorzien van en / of u vragen om wachtwoorden of andere middelen te gebruiken om u toegang te verlenen tot bepaalde gedeelten van de Website en / of om de beveiliging van uw account te garanderen. Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en accountinformatie te handhaven. Net World Sports Ltd is niet aansprakelijk jegens wie dan ook voor verlies of schade die kan voortvloeien uit het niet beschermen van uw wachtwoord of account. Als u merkt of vermoedt dat uw wachtwoord of account door onbevoegden wordt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Als we frauduleuze activiteiten van uw account vermoeden, behouden we ons het recht voor om u de toegang tot uw account te weigeren en kunnen we het account verwijderen.

Wanneer u via de website bestelt, moet u ons bepaalde verplichte persoonlijke gegevens verstrekken om uw bestelling te verwerken, zoals uw betalingsgegevens en leveringsadres. We slaan de gegevens die u verstrekt niet op, tenzij u een account bij ons maakt (behalve voor het verwerken van uw bestelling of als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van onze marketing). U kan er echter voor kiezen om een account bij ons te registreren nadat u uw bestelling heeft verzonden. Raadpleeg ons Privacybeleid om te zien hoe uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt en opgeslagen.

Aanvaarden van uw bestelling

Let op: het voltooien van het online betaalproces houdt niet in dat wij uw bestelling aanvaarden. We zullen u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen om te bevestigen dat we uw bestelling hebben ontvangen en zullen verwerken. Het aanvaarden van uw bestelling zal alleen plaatsvinden als wij de betaling van u hebben ontvangen en de producten hebben verzonden die u bij ons heeft besteld. Voorafgaand aan verzending heeft Net World Sports Ltd het recht om een bestelling om welke reden dan ook te weigeren.

De duur van ons contract gaat in vanaf het moment dat u de verzendbevestigingse-mail ontvangt en duurt tot de laatste dag dat u het recht heeft om de producten te retourneren.

Als we u het door u bestelde product niet kunnen leveren, nemen we telefonisch of per e-mail contact met u op om uw bestelling met u te bespreken.

Als we uw bestelling niet kunnen leveren ten gevolge van hoger dan verwachtte verzendingskosten, zullen wij contact met u opnemen om u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en u de mogelijkheid bieden om een toeslag te betalen of de bestelling te annuleren.

Als de uitvoering van een bestelling (of een onderdeel ervan) onwettig of illegaal zou zijn, ook vanwege schending van de exportcontroles of sanctieregels, heeft Net World Sports Ltd het recht om de bestelling op elk moment te annuleren of te stoppen, inclusief na verzending van producten en / of kennisgeving aan u dat de bestelling is ontvangen en wordt verwerkt. U erkent dat Net World Sports Ltd in dergelijke omstandigheden niet aansprakelijk is.

Betaling

 Tijdens het betaalproces wordt u gevraagd om uw betaalgegevens in te voeren. Door uw betaalgegevens in te vullen, bevestigt u dat de gebruikte creditcard of betaalkaart bij u is geregistreerd. Alle verplichte velden moeten worden ingevuld. Hou er rekening mee dat onze betalingsproviders informatie met betrekking tot uw bestelling bewaren met behulp van een veilig gecodeerd systeem. Raadpleeg hun algemene voorwaarden voor meer informatie.

Alle kaartbetalingen zijn onderworpen aan autorisatie door uw kaartuitgever. We rekenen onmiddellijke en volledige betaling voor alle producten.

Alle bestelde producten blijven eigendom van Net World Sports Ltd totdat we de producten hebben afgeleverd op het door u opgegeven adres tijdens het betaalproces. Als uw betaling niet is ontvangen en u de producten die u bij ons hebt besteld al heeft ontvangen, moet u deze producten aan ons betalen of de items retourneren in overeenstemming met onze redelijke retourinstructies op eigen kosten en in dezelfde staat als waarin u ze heeft ontvangen. Als u dit niet doet binnen 30 dagen na de datum waarop we uw bestelling annuleren, kunnen we de producten op uw kosten ophalen of laten ophalen. We behouden ons het recht voor om alle schade aan (of andere nadelige interferentie met) producten die het deel uitmaken van een onbetaalde bestelling in rekening te brengen.

Contract opstellen en elektronische contractering

De technische stappen die nodig zijn om het contract tussen u en ons tot stand te brengen, zijn als volgt:

 • U plaatst de bestelling voor uw producten op de website door op de knop 'Nu betalen' te klikken aan het einde van het betaalproces. U wordt door het proces van het plaatsen van een bestelling geleid door een reeks eenvoudige instructies op de Website
 • U moet JavaScript op uw computer hebben ingeschakeld om producten te kopen en uit te checken. Schakel JavaScript in uw browser in en ververs uw browser om verder te gaan. U kan ook bellen naar +44(0)1691 683807 om telefonisch te bestellen
 • We zullen u een e-mail met de bestelbevestiging sturen met daarin de producten die u hebt besteld. Dit is geen aanvaarding van bestelling
 • Wanneer uw product wordt verzonden vanuit ons magazijn, sturen we u een verzendbevestiging per e-mail
 • Aanvaarding van bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en ons geschiedt door de verzending van de bestelde Producten, tenzij we u hebben medegedeeld dat wij uw bestelling niet accepteren of u deze hebt geannuleerd in overeenstemming met de instructies in Bestelling wijzigen of annuleren
 • Uw creditcard / betaalpas wordt in rekening gebracht op het verkooppunt
 • Als het product rechtstreeks bij u wordt afgeleverd door een leverancier, kan u dit mogelijk op elk gewenst moment in rekening gebracht worden tussen de bevestiging van uw bestelling en de verzending. De exacte timing hiervan is afhankelijk van de leverancier en het product dat u bestelt

 

Het niet accepteren van een bestelling kan het gevolg zijn van één van de volgende redenen:

 • We kunnen geen autorisatie voor uw betaling verkrijgen
 • U voldoet niet aan de criteria om te bestellen volgens de Algemene Voorwaarden

Verzending

Levering (inclusief verzendkosten en tijdschema's)

Verzendkosten en tijdschema's variëren afhankelijk van het type bestelde producten, de dienst die u selecteert en het leveringsadres. U vindt hier alle details over onze verzendopties. Verzendkosten worden berekend van zodra de producten zich in het winkelmandje bevinden. Vanwege de aard van de goederen kunnen we voordien geen schatting van de verzendkosten geven. Hou er rekening mee dat bepaalde producten en diensten mogelijk worden onderworpen aan alternatieve bezorgkosten, beperkingen en / of tijdschema's.

De levering vindt plaats op het adres dat is opgegeven tijdens uw bestelling. Als een handtekening vereist is voor uw bestelling en er is niemand aanwezig om te tekenen op het moment van levering, wordt er een notitie achtergelaten om aan te geven dat uw bestelling op een veilige plaats is achtergelaten, bijvoorbeeld bij een buur of werd teruggestuurd naar het depot. Alle risico's verbonden aan de producten die u bestelt (inclusief het risico van verlies en / of beschadiging van de producten) worden overgedragen wanneer ze worden afgeleverd op het afleveradres dat in uw bestelling is vermeld.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van producten indien de vertraging of het falen geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten onze macht. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, vertraging, tekortkoming, onjuiste levering, niet-levering, verkeerde informatie of verzuim om informatie te verstrekken in verband met uw zending veroorzaakt door gebeurtenissen die wij niet kunnen controleren, inclusief, maar niet beperkt tot, daden van God, gevaren uit de lucht, weersomstandigheden, mechanische vertragingen, daden van openbare vijanden, oorlog, stakingen, burgerlijke onrust, of handelingen of nalatigheden van openbare autoriteiten (met inbegrip van douane- en gezondheidsfunctionarissen) met feitelijke of schijnbare autoriteit.

Internationale levering

Vanwege douane-, juridische, reglementaire en bepaalde praktische beperkingen die van toepassing zijn op bestellingen geplaatst voor internationale bezorging, zijn sommige van onze producten mogelijk niet beschikbaar voor bezorging op bepaalde bestemmingen. Net World Sports Ltd behoudt zich het recht voor om te bepalen wat wel en niet kan worden afgeleverd op welke bestemming.

De producten van Net World Sports Ltd worden op basis van aflevering op onbetaalde basis verkocht. De ontvanger moet mogelijk invoer- of invoerrechten betalen vóór of bij de levering. Aanvullende belastingen, toeslagen of heffingen kunnen van toepassing zijn volgens de lokale wetgeving en klanten moeten deze gegevens controleren alvorens ze een bestelling voor internationale bezorging kunnen plaatsen. Indien van toepassing, is het uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan eventuele exportcontroles of sanctieregels die van toepassing zijn op de aan u geleverde goederen.

U vindt meer informatie over internationale bezorging in onze hulp-sectie.

Vertragingen

Wanneer de levering van uw bestelling wordt vertraagd of niet doorgaat om redenen buiten onze controle (bijvoorbeeld materiaaltekorten, importvertragingen of hoger dan verwachte vraag), zullen we er alles aan doen om u op de hoogte te houden, maar zijn tegenover u niet aansprakelijk voor dergelijke vertraging of falen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, vertraging, tekortkoming, onjuiste levering, niet-levering, verkeerde informatie of verzuim om informatie te verstrekken in verband met uw zending veroorzaakt door gebeurtenissen die wij niet kunnen controleren, inclusief, maar niet beperkt tot, daden van God, gevaren vanuit de lucht, weersomstandigheden, mechanische vertragingen, daden van openbare vijanden, oorlog, stakingen, burgerlijke onrust, of handelingen of nalatigheden van openbare autoriteiten (met inbegrip van douane- en gezondheidsfunctionarissen) met feitelijke of schijnbare autoriteit.

Wijzigingen in uw bestelling

Als u uw bestelling wilt annuleren of wijzigen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en we zullen in ieder geval proberen om van dienst te zijn als uw bestelling nog niet verzonden worden. Als uw bestelling is verzonden, kunnen wijzigingen niet worden gegarandeerd, maar u kunt uw bestelling na ontvangst retourneren. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, raadpleeg dan onze retourinformatie of neem contact met ons op voor meer informatie.

Recht tot annulering

Als u als consument online of telefonisch met ons samenwerkt, heeft u het recht om (volgens de Regels voor consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en extra kosten) 2013 (de „Voorschriften”)) uw contract geheel of gedeeltelijk te annuleren op elk gewenst moment tot 14 kalenderdagen na de dag waarop u de goederen of services die u heeft besteld, ontvangt.

Alle betaalde verzendkosten zijn inbegrepen in uw terugbetaling van zodra we alle (geen deel) van uw bestelling hebben ontvangen op het opgegeven adres hieronder. Hou er rekening mee dat de restitutie van de bezorgkosten gelijk is aan de standaardlevering.

Helaas zijn sommige artikelen niet-annuleerbaar en niet-restitueerbaar. Alles dat is gemaakt volgens uw specifieke vereisten (dat wil zeggen: buiten de standaardaanpassingsopties die door de verkoper aan alle klanten worden aangeboden), gepersonaliseerd is of anderszins kan niet worden doorverkocht en kan daarom niet worden geannuleerd of terugbetaald.

Hygiëneproducten omvatten Hot Tubs, Paddleborden, kayaks, zwembaden, gymnastiek- & fitnessmateriaal, stretchers, EHBO sets, doelmanhandschoenen, kapiteinsarmbanden, waterflessen, medische stretchers, yogamatten, honkbal vanghandschoenen, weerstandsbanden, tackle zakken/pads, snelheidsparachutes, ontwijksriemen, solo trainers, tag rugbybanden. Dit soort artikelen kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd.

Uw recht tot annulering

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop u de door u bestelde goederen heeft ontvangen, op de hoogte brengen van uw beslissing om het contract te annuleren. U kan dit doen door contact met ons op te nemen.

U dient zorg te dragen voor de goederen terwijl ze in uw bezit zijn. U zal alle goederen terugsturen of aan ons overhandigen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw annulering van het contract aan ons meedeelt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat u ons heeft laten weten dat u de overeenkomst wilt herroepen aan ons terugsturen of aan ons overhandigen. U zal de directe kosten van het terugzenden van goederen moeten dragen.

Producten moeten worden geretourneerd in of met hun originele verpakking. U bent enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van onnodige behandeling van de goederen die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

We zullen uw terugbetaling verwerken 14 dagen na ontvangst van de producten op het adres dat aan u is meegedeeld toen u uw bestelling annuleerde.

Dit is niet bedoeld als een volledige verklaring van al uw rechten onder het Wetgeving. Volledige details van uw rechten onder de Wetgeving zijn beschikbaar in de UK bij het plaatselijke Citizens' Advice Bureau of het Trading Standards Office van de lokale autoriteit.

Raadpleeg de hulp-sectie voor meer informatie.

Terugbetalingsbeleid

Ons restitutiebeleid is van toepassing op alle goederen, mits u binnen 14 dagen na ontvangst om een terugzending verzoekt. Alle artikelen moeten binnen 10 werkdagen na de aanvraag van terugsturen worden geretourneerd met een ingevuld retourformulier om te late toeslag van 20% te voorkomen. Zodra we uw product terug hebben ontvangen, kunnen we beginnen met het verwerken van uw terugbetaling. Hou er echter rekening mee dat we uw verzendkosten niet kunnen terugbetalen omdat we de kosten ten gevolge van een verzending niet kunnen terugvorderen.

U krijgt alleen het subtotaal terugbetaald als uw artikel nog in nieuwe / als verkochte / opnieuw verkoopbare conditie is, nog niet is gebruikt en nog steeds in de originele verpakking zit met alle onderdelen inbegrepen. Alle items worden grondig geïnspecteerd bij terugkomst en als het artikel niet in nieuwe / originele staat is (zoals werd verzonden), het vies / gebruikt is, kan een restocking vergoeding tot 50% worden toegepast op het terugbetalingsbedrag.

We zijn trots op de kwaliteit van onze producten, die allemaal geproduceerd zijn om de tand des tijds te doorstaan, hoewel we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een foutief gebruik van de goederen.

Producten verloren of beschadigd tijdens transport

Als u ervoor kiest om producten aan ons te retourneren, zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan deze tijdens het transport en daarom raden wij u aan om een geregistreerde of getraceerde bezorgservice te gebruiken. Als geretourneerde producten verloren gaan of beschadigd raken tijdens het transport, behouden we ons het recht voor om u kosten in rekening te brengen (of geen restitutie te verwerken) voor dergelijk verlies of schade.

Beschadigde of verkeerd geleverde producten

Controleer alle producten die u ontvangt tegen uw bestelling. Houd er rekening mee dat door de aard van de verzending en de grote hoeveelheden pakketten die koeriers wereldwijd verwerken, pakketten tijdens het transport beschadigd kunnen raken. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat onze koeriers al onze pakketten met zorg behandelen, kunnen we niet garanderen dat de verpakking tijdens het transport niet wordt beschadigd. Als de producten die u ontvangt bij levering beschadigd of verkeerd worden geleverd, moet u de details van eventuele schade of fouten in de levering noteren en moet u ons binnen 30 dagen (telefonisch of per e-mail) op de hoogte stellen. Hou er rekening mee dat we om bewijs van schade of een fout in de levering zullen vragen om u een vervangend product of een teruggave te kunnen aanbieden. U moet de producten zo snel mogelijk aan ons retourneren nadat u ons heeft geïnformeerd dat de producten beschadigd zijn of niet juist zijn geleverd. We kunnen u een vervangend product aanbieden en alle terugbetalingen die worden verwerkt, zullen op dezelfde manier worden verwerkt als waarop de bestelling is geplaatst.

Product Garantie

Op onze producten zit 6 maanden garantie op fabricagefouten, tenzij anders vermeld op de productpagina. In het geval dat een artikel een fout ontwikkelt of defect blijkt te zijn bij levering, neem dan contact op met ons met foto's van de fout, met een volledige beschrijving van het probleem, zodat we zo snel mogelijk een oplossing voor je kunnen vinden.

Wettelijke rechten

In aanvulling op ons retourbeleid, heeft u ook wettelijke rechten. Naast de bovenvermelde annuleringsrechten, houdt dit in dat de goederen die u koopt van voldoende kwaliteit moeten zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel en zoals beschreven. Binnen 14 dagen na de levering kan u het recht op terugbetaling uitoefenen als het gekochte product niet van voldoende kwaliteit is, niet geschikt is voor het beoogde doel of zoals beschreven. Na de periode van 14 dagen, maar binnen zes maanden na de datum van levering en waarbinnen het product defect is, heeft u recht op een reparatie of vervanging of als dat niet mogelijk is, of de herstelling / vervanging lost de storing niet op, een terugbetaling. Na zes maanden na de datum van levering zijn er soortgelijke rechten, maar alleen als u in staat bent te bewijzen dat de fout aanwezig was op het moment van levering.

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten kan u contact opnemen met uw lokale autoriteit Trading Standards Department of Citizen's Advice Bureau.

Kortingen

Coupons, kortingen en promotionele kortingscodes aangeboden door Net World Sports Ltd zijn alleen geldig voor gebruik als onderdeel van een aankoop op de Website, tenzij anders vermeld. Dergelijke promotionele kortingen zijn niet geldig voor gebruik als onderdeel van een aankoop voor telefonische bestellingen. Net World Sports Ltd behoudt zich het recht voor om kortingscodes te weigeren. Als u uw kortingscode via een externe website hebt gevonden, hou er dan rekening mee dat deze code niet wordt geaccepteerd. Wij verspreiden geen kortingscodes via websites van derden.

Productomschrijvingen

We hebben redelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om te proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen op de Website correct zijn op dat moment en dat alle producten eerlijk zijn beschreven. Hou er echter rekening mee dat bij het bestellen van producten of diensten via de website:

 • bestellingen worden alleen geaccepteerd als er geen materiële fouten zijn in de beschrijving van de goederen of diensten of hun prijzen zoals geadverteerd op deze website
 • alle prijzen worden weergegeven in Engelse ponden inclusief BTW, indien van toepassing
 • verpakking kan afwijken van die op de Website
 • de gewichten, afmetingen en capaciteiten die op de Website worden gegeven, naar ons beste weten exact zijn
 • terwijl we proberen de kleuren van onze producten nauwkeurig op de website weer te geven, zijn de werkelijke kleuren die u ziet afhankelijk van uw toestel; alle schermen tonen kleuren enigszins anders, dus er zullen subtiele verschillen zijn. Af en toe kunnen de kleuren van de producten die u ontvangt afwijken van de bestelde producten, wij behouden ons het recht voor om u hiervan op de hoogte te stellen
 • alle items zijn afhankelijk van beschikbaarheid. We zullen u zo spoedig mogelijk informeren als het product dat u heeft besteld niet beschikbaar is en wanneer het product opnieuw in voorraad is. Een herstockingsdatum is de datum waarop het product in het magazijn arriveert en naar een klant wordt verzonden. Wanneer zij het product ontvangen, is afhankelijk van de verzendmethode die zij in het winkelmandje selecteren

 

Naleving van wet- en regelgeving

U stemt ermee in dat u producten die u van Net World Sports Ltd heeft gekocht, niet op een onwettige manier zult gebruiken, verkopen of leveren en dat u zich in het bijzonder zult houden aan alle exportcontroles en sanctieregels in het land waar u woont.

Aansprakelijkheid

Hoewel we redelijke inspanningen zullen doen om de juistheid van de informatie die we op de Website plaatsen te verifiëren, geven we geen garanties, expliciet noch impliciet met betrekking tot de juistheid ervan. De Website wordt aangeboden op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis zonder enige geleverde vertegenwoordiging of goedkeuring en we geven geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Website, of enige transactie die kan worden uitgevoerd op of via de Website, inclusief maar niet beperkt tot, impliciete garanties van niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid, volledigheidseisen of impliciete garanties die voortvloeien uit de handel, het gebruik of de handel.

We kunnen niet garanderen dat de Website aan uw vereisten zal voldoen of ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van de Website vertegenwoordigt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover u voor verlies van inhoud of materiaal dat via de Website wordt geüpload of verzonden.

Voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Producten af. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument en heeft geen invloed op uw Contractuele Annuleringsrechten.

Wij zijn niet aansprakelijk, in contract, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), pre-contract of andere verklaringen (met uitzondering van frauduleuze of nalatige onjuiste voorstellingen) of anderszins uit of in verband met de voorwaarden voor:

 • alle economische verliezen (inclusief maar niet beperkt tot inkomstenderving, winst, contracten, zakelijke of verwachte besparingen); of
 • enig verlies van goodwill of reputatie; of
 • enige speciale of indirecte verliezen geleden of opgelopen door die partij die voortvloeien uit of in verband staan met de bepalingen van enige kwestie onder de Voorwaarden.

 

Niets in de Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze dienaren, agenten of werknemers.

Klachten

Als u een klacht wil indienen, neemt u contact met ons op.

Juridische Voorwaarden

Uitsluitingen van aansprakelijkheid

We sluiten alle verklaringen, garanties, voorwaarden en bepalingen (expliciet of impliciet door statuten, gewoonterecht of anderszins) uit voor zover dit is toegestaan door de wet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade die redelijkerwijs niet te voorzien zijn als gevolg van of in verband met deze Algemene voorwaarden of uw gebruik van de Website.

Deze voorwaarden worden geleid door en verklaard overeenkomstig de Engelse wetgeving. Als enige bepaling van deze disclaimers en uitsluitingen onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan zal die bepaling als afzonderlijk worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Niets in deze Algemene voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid of voor fraude. Deze Bepalingen en Voorwaarden zullen bovendien geen andere aansprakelijkheid beperken of uitsluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Overige juridische mededelingen

Er kunnen wettelijke kennisgevingen zijn op andere delen van deze Website die verband houden met uw gebruik van de Website, die allemaal, samen met deze Algemene voorwaarden, van toepassing zijn op uw gebruik van deze Website.

Overdracht en rechten van derden

We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen om te voldoen aan de wet of om te voldoen aan onze veranderende bedrijfsvereisten zonder kennisgeving aan u. Alle updates of wijzigingen worden op de Website geplaatst.

U mag geen van uw rechten of verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden aan enige derde partij toewijzen of uitbesteden tenzij wij dit schriftelijk overeenkomen.

We kunnen naar eigen goeddunken één van onze rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden overdragen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij.

Alleen u en wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden te handhaven. Geen derde partij heeft het recht om één of meer van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, hetzij op grond van de Contracten (rechten van derde partijen) Wet 1999 of anderszins.

Afstand

Geen enkele ontspanning of vertraging door ons bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder deze Algemene voorwaarden zal fungeren als een verklaring van afstand van betreffende recht of rechtsmiddel, of onze mogelijkheid om dit recht of rechtsmiddel later uit te oefenen beïnvloeden. Een verklaring van afstand moet door ons schriftelijk worden overeengekomen.

Scheidbaarheidsclausule

Als één van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig geldig en van kracht.

Volledige Overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle voorgaande voorwaarden, garanties en / of verklaringen in de ruimste zin die wettelijk is toegestaan.

Toepasselijk recht, jurisdictie en taal

Elke aangelegenheid die voortvloeit uit uw gebruik van deze Website (met inbegrip van elke overeenkomst tussen u en ons via de website) valt onder de wetten van Engeland en Wales en eventuele geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Alle contracten worden in het Engels afgesloten.

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken en adviseren u deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de huidige Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website. Door deze Website te blijven raadplegen, doorbladeren en gebruiken, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met eventuele wijzigingen of updates van onze Algemene voorwaarden.

Privacy- en cookiebeleid

In ons privacy- en cookiebeleid wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie we over u verzamelen wanneer u de website gebruikt en kunt u ons privacybeleid hier en ons cookiebeleid hier bekijken.

Terug naar boven